Home
Administratie
Organisatie
Reorganisatie
Overig
Contact
Reorganisatie

Soms moet het roer 180 om.
Hierbij is een goed inzicht in de onderneming en de
cijfers onontbeerlijk, maar het zijn vooral de mensen
die het met elkaar moeten doen.

Crediteuren- en debiteurenbeheer is cruciaal voor
het bewaken van de liquiditeitspositie.
Wellicht moeten er marketinginstrumenten worden
ingezet om een betere concurrentiepositie te
krijgen.

Reorganisatie is bij uitstek maatwerk.

ontwerp: Liesbeth de Vries